Ekgården

Gymnasiesärskola med elevhemsboende

Ekgårdens gymnasiesärskola i Vagnhärad är en läkepedagogisk verksamhet med en helhetslösning för eleverna. Vi har både boende på elevhem och gymnasiesärskola (individuellt program verksamhetsträning). Placering sker enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Målgrupp

Målgruppen är ungdomar med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. (LSS §1 p1).

Läge

Vår skola ligger i lantlig miljö vid infarten till Vagnhärad i Sörmland. Våra två elevhem Rosenhill och Lilla Lindå ligger nära tågstationen och har trädgård ner mot Trosaån.

Platser

Vi har 9 boendeplatser enligt LSS §9 p8 samt möjlighet att ta emot externa elever i vår gymnasiesärskola. Vi kan ta emot ungdomar från hela landet.

Inför läsåret 2015/2016 kommer platser att finnas både i skolan och i boendet.

Vi tar gärna emot ansökningar redan nu.

Kontakta Doris Straihamer, 070 466 99 20, doris@ekgarden.info

Senast ändrad: 2015-03-28